ON BEŞ RAMAZAN NUR ÜZƏRİNƏ NUR - İMAM HƏSƏN (Ə)

:

İMAM HƏSƏNİN (Ə) TƏVƏLLÜDÜ MÜBARƏK

Hicrətin üçüncü ili alar içində Allahın ən gözəl ayı olan Ramazan ayının on beşində Əli (ə) və Fatimənin (s) evi mübarək bir mövlud ilə nura boyandı. Bu mövlud belə bir mübarək gecədə vəhy evinə sevinc bəxş etdi. Həmin gecə həzrət Peyğəmbərin (s) böyük nəvəsi dünyaya göz açaraq Mədinə şəhərini nura qərq etdi. İmam Həsən (ə) dünyaya gələndə Allahın Rəsulu (s) səfərdə idi və həzrət Əli (ə) və xanım Zəhranın (s) gözləri həzrətin gələn yoluna dikilmişdi. Həzrət Peyğəmbər (s) səfərdən qayıtdıqda həmişəki kimi ilk öncə xanım Zəhranın (s) evinə gəldi. Elə ki, mübarək mövludun xəbərini həzrətə çatdırdılar, bütün vücudunu sevinc bürüdü.

KÖRPƏYƏ AD QOYMA MƏRASİMİ

Elə ki, uşağı Peyğəmbərin (s) yanına gətirdilər, həzrət üzünü İmam Əliyə (ə) tutub buyurdu: Ona ad qoymusunuzmu? Ərz etdi mən ona ad qoymaqda sizdən önə keçməyəcəm.Allahın Rəsulu (s) buyurdu: mən də ad seçməkdə Allahdan önə keçməyəcəm. Bu an Cəbrail (ə) asimandan nazil olub Allahın salamını Peyğəmbərə (s) çatdırdı və buyurdu: Allah əmr edib ki, uşağın adına Harunun oğlunun adını "Şibr" qoyasan. Həzrət buyurdu: Mənim dilim ərəb dilidir. Cəbrail ərz etdi: adını Həsən qoy, Peyğəmbər (s) onu "Həsən" adlandırdı.
Bəli əziz mömin qardaşlarımız və bacılarımız! Həzrət İmam Həsən əleyhissalam mübarək Ramazan aynın bu mübarək günündə yəni on beşinci günü vəhy evində dünyaya göz açaraq aləmləri nura qərq etdi. Olduqca mübarək olan bu gün münasibəti ilə həzrət Sahibəzzaman sahibimiz İmam Mehdini (əc), haqq naibi olan Ayətullah Üzma Seyid Əli Xamenei cənablarını və siz əziz möminləri səmimi qəlbdən təbrik edir Uca Allahdan hamınıza o həzrətin ziyarətinin nəsib olmasını diləyirik. Mövlüd günü hamınıza mübarək olsun.

Qeyd: İmam Həsən əleyhissalam haqqında ətraflı məlumatı aşağıdakı linklərdən əldə edin!

İMAM HƏSƏN(ə)İN FİKRİ-SİYASİ TARİXİ - 1

İMAM HƏSƏN(ə)İN FİKRİ-SİYASİ TARİXİ - 2

İMAM HƏSƏN(ə)İN FİKRİ-SİYASİ TARİXİ - 3

İMAM HƏSƏN(ə)İN FİKRİ-SİYASİ TARİXİ - 4

İMAM HƏSƏNİN (Ə) SÜLHÜ VƏ İMAM HÜSEYNİN (Ə) QİYAMI

İMAM HƏSƏNİN (Ə) ZÖVCƏLƏRİ HAQQINDA

 

Tags: İMAM HƏSƏN (ə), TARİX

Çap

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!