HƏZRƏT MƏHDİ (Ə.C) ANADAN OLAN VAXT KİMLƏR ONU ZİYARƏT ETMİŞDİR?

:

CAVAB

Həzrət Məhdi (ə) anadan olan vaxt beş şəxsin onu ziyarət etdiyi bildirilir: İmam Cavadın (ə) qızı Həkimə, mamaça, Nəsim və Mariyə, imam Əskərinin (ə) kənizi.1
 1.  “Kəmalud-din”, 430; “Əl-ğeybət”, Tusi, s. 240-242.

 

 

Tags: İMAM ZAMAN (ə), SUALLARA CAVAB

Çap

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!