Register | Login

Cume Xutbesi 1 Hesret

Sərdar Hacıhəsənli

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!