Şəri hökmlər və suallara cavab - İslam Maarifi Jurnalında

Şəri məsələlərin izahlı bəyanı - İslam Maarifi Jurnalında

Namaza aid şəri məsələlər - İslam Maarifi Jurnalında

Təqlidə aid şəri məsələlər - İslam Maarifi Jurnalında

Fiqhin digər məsələləri - İslam Maarifi Jurnalında

Şiə məzhəbinə uyğun şəri suallara cavab - İslam Maarifi Jurnalında

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!