ŞEYX ӘBDÜSSƏMƏD NAXÇIVANI

:

Öz zəmanəsinin görkəmli din alimlərindən və fəqihlərindən olan Mövla Əbdüssəməd Naxçıvani on ikinci hicri əsrinin, axırlarında Naxçıvanda dünyaya gəlib.

(Atası Mirzə Məhəmməd Əli Naxçıvandan idi). Аli səviyyəli dini təhsilinin fiqh və üsul hissələrini Nəcəfi-Əşrəfin məşhur ustadlarından öyrənib və böyük elmi məqama çatıb. Оnun ustadları barədə məlumat yoxdur. “Şərayiul-İslam” kitabına yazdığı haşiyələrdən məlum olur ki, о, 1825-ci ildə (1240-ci hicri ili) həyatda imiş.

Kitabın adı: Azərbaycan alimlərinin həyatı

 

Tags: MƏQALƏLƏR, TARİX

Çap

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!