RAMAZAN AYINDA HANSI HALLARDA TƏKCƏ QƏZA ORUCU VACİB OLUR?

:

Sual : Ramazan ayında hansı hallarda təkcə qəza orucu vacib olur?
Cavab: On halda yalnız qəza orucu vacib olur:

1. Oruc tutmuş şəxs bilərəkdən qussa;
2. Ramazan ayında gecə cünub olub, sübh azanınadək oyanmasa;
3. Oruc tutmağı niyyət etməsə;
4. Cənabət qüslü verməyi yaddan çıxarsa;
5. Sübh azanının olub-olmadığını araşdırmadan orucu pozan bir iş görsə və sonra mə’lum olsa ki, azan olubmuş;
6. Bir şəxsin «sübh olmayıb» deməsi ilə orucu pozan iş görülsə və sonradan sübh olduğu mə’lum olsa;
7. Bir şəxs sübh azanının verildiyini dediyi halda, insan onun sözünü zarafat sayıb, orucu pozan iş gördükdən sonra sübh olduğu mə’lum olsa;
8. Kor və onun kimilər başqa bir kimsənin sözü ilə iftar etsələr və sonra bilinsə ki, məğrib olmayıb;
9. Saf havada qaranlığa görə məğrib olduğunu tə’yin edərək, iftar edilməsi və sonradan məğrib olmadığının aşkar olması; (Amma buludlu havada belə bir gümanla iftar edən kəs üçün qəza yoxdur).
10. Sərinləşmək məqsədi ilə ağıza su alıb, bilmədən suyu udmaq (amma oruc olduğunu unudub, ağzını yaxalayarkən suyu udan kəs üçün qəza orucu yoxdur).

Kitabın adı: 200 Sual-cavab
Hazırladı: Rəsul Mahmudzadə

Tags: SUALLARA CAVAB

Çap

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!