HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRİN (S) DÜNYAYA GƏLİŞİ ZAMANI MÖCÜZƏ BAŞ VERİBMİ?

:

Həzrət Peyğəmbər (s) dünyaya göz açanda Kəsra Darvazası (Mədain Eyvanı) uçaraq, Zərtüştlərin atəşgahı söndümü?

Qısa cavab: Bəli, şiə və sünnü kitablarında qəti şəkildə bu möcüzə qeyd olunubdur:

Ətraflı izah: 

 سيوطي: وأخرج البيهقي وأبو نعيم والخرائطي في الهواتف وابن عساكر من طريق أبي أيوب يعلي بن عمران البجلي عن مخزوم بن هاني المخزومي عن ابيه وأتت له مائة وخمسون سنة قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسري وسقطت منه أربعة عشرة شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك ألف عام وغاضت بحيرة ساوة.

Beyhəqi, Əbu Nəim və s. belə nəql ediblər: Peyğəmbərin (s) dünyaya gəldiyi gecə Kəsra darvazasının eyvanı (Mədain Eyvanı) uçularaq, onun on dörd sütünu çökdü və min il ondan qabaq sönməyən fars atəşgahı söndü və Savə gölü qurudu.1

Mənbə: valiasr-aj.com
Tərcümə edən: Rəsul Mahmudzadə


 1. Ət-Təfsirul Kəbir, Fəxri Razi, cild-25, səh-70. - Fəthul-Bari, cild-6, səh-584. - Tarixi Mədinəti Dəməşq, cild-37, səh-361. - Əl-Qəvaninul Fiqhiyyə,  cild-1, səh-270. - Haşiyətul İtar əla cəm`il-cəvami` cild-2, səh-475. - Əl-Etiqadu Lilbeyhəqi, cild-1, səh-275. - Dəlailun-Nubuvvəh, cild-1, səh-134.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz mənbələr əhli-sünnə qaynaqlarındadır. Eyni mətləb şiə kitablarında da gəlib ki, onlardan bir neçəsini qeyd edirik:
Şeyx Səduq, Əmali, səhifə-360. - Qütbi Ravəndi, Əl-Xəraic, cild-2, səh-510.

Tags: ŞÜBHƏLƏRƏ CAVAB

Çap

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!