DOĞRUDANMI HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) EVİNİN DAMINA ULDUZ DÜŞMÜŞDÜR?

:

İzah: Dəfələrlə həzrət Peyğəmbərin (s) belə bir xəbər verdiyini eşitmişik ki, müəyyən bir gecə səmadan yerə bir ulduz enər; həmin ulduz kimin evinin damına düşərsə, həmin şəxs Həzrətin qızı Zəhranın əridir.

Bildirilir ki, müəyyən bir gecədə həmin ulduz həzrət Əlinin (ə) evinin damına düşmüşdür. Əgər ulduzlar hər biri yer kürəsindən böyükdürsə, yuxarıdakı rəvayəti doğru saymaq olarmı?

CAVAB

Rəvayət doğru olacağı təqdirdə, rəvayətdə ulduz adlandırılan səma cismi kiçik bir metoir də ola bilər. Əlbəttə ki, ulduzun yerə düşməsi elmi əsası olmayan bir xəbərdir. 

Kitаbın аdı: Dini suаllаrа cаvаblаr

Müәllif: Аyәtullаh Mәkаrim Şirаzi və Аyәtullаh Cәfәr Sübhаni

Tәrcümә еdәn: А. Turаn 

 

 

Tags: HƏZRƏT ZƏHRA (s), İMAM ƏLİ (ə), SUALLARA CAVAB

Çap

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!