QƏDR GECƏSİNİN QƏDRİNİ BİLƏK

:

QƏDR GECƏSİNİN MÜQƏDDİMƏSİ

Rəcəb və şəban ayı ramazan ayının müqəddiməsidir. Bütün bunlar hamısı isə Qədr gecəsinin müqəddiməsidir. Nə qədər yaxşı olar ki, bizim əziz gənclərimiz və xalqımız öz könüllərini bu ayda (rəcəb ayında) şəban ayına, ramazan ayına daxil olmaq üçün hazırlasınlar.1
QƏDR GECƏSİ İTRƏT VƏ VİLAYƏT GECƏSİ
“Qədr gecəsi2 (savab baxımından) min aydan daha xeyirlidir!” Bir gecə min otuz gündən, min aydan daha mühümdür. Nə üçün bir gecəyə bu qədər fəzilət vermişlər? Çünki Allahın bərəkəti bu ayda çoxdur. Bu ayda mələklərin nazil olması çoxdur. Bu gecə salam gecəsidir. “O gecə dan yeri sökülənə kimi (büsbütün) salamatlıqdır! (əmin-amanlıqdır)”3 Bu gecənin əvvəlindən sonunadək bütün anları ilahi salamdır. “Rəhimli Rəbdən (onlara) “salam” deyiləcəkdir”4.
Allahın rəhmət və fəziləti bəndələrinə nazil olur. Qədr gecəsi vilayət gecəsidir. Həm Quranın nazil olduğu gecədir, həm mələklərin İmam Zamana (əc.) nazil olduğu gecədir, həm Quran gecəsi, həm də Əhli-beyt (ə) gecəsidir. Həm Quran gecəsi, həm itrət gecəsidir. Buna görə mübarək "Qədr" surəsi də vilayət surəsidir.
Qədr gecəsinin çox dəyəri var. Bütün ramazan ayı, gecələri və gündüzləri ülvidir. Əlbəttə, Qədr gecəsi ramazan ayının gündüzlərinə və gecələri ilə müqayisədə çox fərqlidir. Amma ramazan ayının gecələri və gündüzləri ilin digər gecə və gündüzlərinə nisbətdə çox fərqlidir.5
İLİN ƏN YAXŞI GECƏLƏRİ
Ən yaxşı fürsət ilin bəzi günləridir. Mübarək ramazan ayı da bu qəbildəndir. Ramazan ayı arasında isə Qədr gecəsidir.
Qədr gecəsi bu üç gecənin (ramazan ayının on doqquzuncu, iyirmi birinci və ya iyirmi üçüncü gecəsi) arasındadır. Mərhum Mühəddis Quminin nəql etdiyi bir rəvayətə görə, soruşuldu: "Bu üç gecənin - və ya iki gecənin, yəni iyirmi bir və iyirmi üçüncü gecənin - hansı Qədr gecəsidir?" Cavabında buyurdu: "İnsanın iki gecəni - və ya üç gecəni - Qədr gecəsi hesab etməsi nə qədər asandır". Üç gecənin arasında şübhəli olmasının nə əhəmiyyəti var? Üç gecə nə qədərdir ki? Elə insanlar olmuşdur ki, bütün ramazan ayını əvvəldən axıradək Qədr gecəsi hesab etmişlər və Qədr gecəsinin əməllərini həyata keçirmişlər. (Bu gecələrin) Qədrini bilin.6
QƏDR GECƏSİ MİN AYDAN DAHA YAXŞIDIR
Ramazan ayının da qədrini bilin, Qədr gecəsinin də qədrini bilin. İyirmi üçüncü gecə çox mühümdür. Əlbəttə, iyirmi üçüncü gecənin Qədr gecəsi ilə nə əlaqəsi olması haqqında bir neçə fikir var. Bəziləri deyirlər ki, bu üç gecədən biri Qədr gecəsidir. İyirmi üçüncü gecə olması ehtimalı daha çoxdur. Sonra iyirmi birinci, sonra isə on doqquzuncu gecə ehtimal olunur. Demək, Qədr gecəsi bu üç gecədən biridir. Şam namazının əvvəlindən sübh azanına qədər Qədr gecəsidir. Onda bütün xüsusiyyətlər var: Mələklərin nazil olması, ilahi salam, duaların qəbul olması, min aydan daha yaxşı olmaq və s.
Bəzilərinin qənaətincə, bu üç gecə birlikdə Qədr gecəsidir. Yəni on doqquzuncu, iyirmi birinci və iyirmi üçüncü gecələr Qədr gecələridir. Amma bu üç gecənin hər birində ilahi lütf bir növ təcəlla edir. Bu üç gecənin hər biri ilahi ziyafət və lütf süfrəsini canlı və ayıq könüllər üçün bir şəkildə açır. On doqquzuncu gecədə hacətlər, ruzi və insanın müqəddəratı yazılır. İyirmi birinci gecədə təkid olunur, iyirmi üçüncü gecədə isə imza olunur. Yəni insan müqəddəratı bu üç gecədə qərara alınır. Siz diqqət və dua ilə öz müqəddəratınız üçün zəmin yarada bilərsiniz.7
QƏDR GECƏSİNİN QƏDRİ
“Qədr gecəsi (savab baxımından) min aydan daha xeyirlidir!”8 cümləsindən başa düşmək olur ki, ilahi dəyər baxımından bir gecə min aya bərabərdir. Mübarək ramazan ayı günlərində oxuduğumuz dualarda9 ramazan ayının dörd xüsusiyyəti qeyd olunur: Biri bu ayın digər aylardan daha fəzilətli, əzəmətli olması, digəri orucun vacibliyi, o biri Quranın nazil olması, nəhayət, Qədr gecəsinin bu aya təsadüf etməsidir. Bu duada Qədr gecəsi ramazan ayına dəyər vermək üçün Qurana bərabər tutulmuşdur. Buna görə də Qədr gecəsini qənimət saymaq lazımdır. Elə bir iş görmək lazımdır ki, ilahi müqəddərat qələmi Qədr gecələrində ölkəmiz üçün, xalqımız üçün mömin və əziz xalqımıza layiq olduğu şəkildə müqəddərat təyin etsin.10
KÖNÜLLƏRİ HAZIRLAMAQ
Allahla əlaqənizi bacardığınız qədər möhkəmlədin. Xüsusilə dua, Allahla ünsiyyət, həqiqi məşuqla raz-niyaz etmə ayı olan bu aylarda - rəcəb və şəban ayları - Allahla ünsiyyət qurun. Bu aylarda özünüzü ilahi ziyafət süfrəsi başında əyləşməyə - ramazan ayına - hazırlayın.
Ramazan ayında da - bütün gündüz və gecələrində - könüllərinizi bacardığınız qədər ilahi zikrlə nurlandırın ki, müqəddəs Qədr gecəsinə girmək üçün hazır olasınız. “Qədr gecəsi (savab baxımından) min aydan daha xeyirlidir! O gecə mələklər və ruh (Cəbrail) Rəbbinin izni ilə (həmin gündən gələn ilin Qədr gecəsinədək dünyada baş verəcək) hər bir işdən dolayı (Allah dərgahından əmrlər alaraq) yerə enərlər”11 Bu elə bir gecədir ki, mələklər yeri səmaya birləşdirirlər. Könülləri nura tutur, yaşam mühitini ilahi nurla və lütflə nurlandırırlar. Mənəvi sağlamlıq gecəsidir. “O gecə dan yeri sökülənə kimi (büsbütün) salamatlıqdır! (əmin-amanlıqdır)”12 Könüllərin, ruhların sağlamlıq gecəsidir. Əxlaqi xəstəliklərin, mənəvi xəstəliklərin, maddi xəstəliklərin, ümumi və ictimai xəstəliklərin şəfa tapdığı gecədir. Təəssüflər olsun ki, bu xəstəliklər bu gün bir çox dünya xalqlarını, o cümlədən müsəlman xalqları yaxalamışdır. Qədr gecəsində bunların hamısından sağalmaq mümkündür.
Sizin dua və diqqətiniz, Allahın zikri siz əziz gənclərin pak və nurlu könlündə möcüzələr, xariqələr yaradır. Özünüzü indidən hazırlayın. Bu, bu günlərə xas deyil. Bütün ömrünüzdə Allahla əlaqə, ünsiyyət sizdə saflığı, ixlası gücləndirir. Saflıq və ixlas bütün işlərin düyününü açır.13
QƏDR GECƏSİNDƏ ƏN YAXŞI ƏMƏL
Bu ilahi süfrəyə, ilahi ziyafət süfrəsinə düzülən nemətlərdən biri Qədr gecəsidir. Bu gün birinci xütbədə Qədr gecəsinin fəzilətləri haqqında bir az söhbət etmək istəyirəm. Quranda buyurulur: “Qədr gecəsi (savab baxımından) min aydan daha xeyirlidir!”14 Qədr gecəsi adı ilə tanınan, ramazan ayının bir neçə günü arasında olan gecə min aydan daha üstün, daha ülvidir. Mömin bəndə dəyərli Qədr gecəsinin saatlarından mümkün qədər çox istifadə etməlidir. Bu gecədə ən yaxşı əməl duadır. Bu gün dua haqqında da siz bacı və qardaşlara bir neçə kəlmə demək istəyirəm. "Ehya" (gecəni sübhədək oyaq qalmaq) da dua, təvəssül və zikr üçündür. Qədr gecəsində müstəhəb olan namaz da əslində dua və zikrin bir nümunəsidir. Rəvayətlərdə deyilir ki, "dua ibadətin beynidir".15 Yaxud bizim geniş yayılmış ifadəmizlə desək, dua ibadətin ruhudur. Dua nə deməkdir? Dua Allahla danışmaq deməkdir. Yəni, Allahı özünə yaxın hiss etməkdir. Ürəyinin sözlərini onunla bölüşməkdir. Dua ya istəkdir, ya tərifdir, ya həmd-sənadır, ya da sevgi, məhəbbət bildirməkdir. Bütün bunlar hamısı duadır. Dua bir mömin, islah olmaq, xilas olmaq istəyən bəndənin ən önəmli işlərindəndir. Dua ruhun paklanmasında bu qədər təsirlidir.

Kitabın adı: Ramazan kölgəsində
Müəllif: Ayətullahul-üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei
Hazırladı: Rəsul Mahmudzadə


 

1. Ali Dini Liderin cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə görüşdə nitqi (6. 2. 1369)
2. "Qədr", 3
3. "Qədr", 5 (Qədr gecəsi heç bir bəla nazil olmaz, o, bütünlüklə xeyir-bərəkətdən ibarətdir. O gecə mələklər yer üzündə gəzib Allahın müxlis bəndələrinə salam verərlər. Buna görə də Qədr gecəsi səhərə qədər oyaq qalıb ibadət etmək lazımdır!)
4. "Yasin", 58
5. Ali Dini Liderin Qum şəhərinin alimləri, tələbələri və müxtəlif xalq zümrələri ilə görüşdə çıxışı (1375.10.19)
6. Ali Dini Liderin Tehranda cümə namazı xütbələri (1369. 1. 10)
7. Ali Dini Liderin bir qrup tələbə ilə görüşdə nitqi (1376. 11. 1)
8. "Qədr", 3
9. "Əl-İqbal əl-amal", səh. 24
10. Ali Dini Liderin Tehranda cümə namazı xütbələri (1369. 1. 10)
11. "Qədr", 3,4
12. "Qədr", 5
13. Ali Dini Liderin bir qrup səfərbərlə görüşdə nitqi (1376. 9. 5)
14. "Qədr", 3
15. "Vəsail əş-şiə ", c. 7, səh. 27

Tags: MÜXTƏLİF DİNİ MÖVZULAR

Çap

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!