RAMAZAN AYINDA OXUNAN DUALAR

:

Sеyid ibn Tаvus imаm Bаqir (ә) vә imаm Kаzimin (ә) bеlә buyurduğunu rәvаyәt еdir:- “Hәr vаcibdən (namazdan) sоnrа mübаrәk rаmаzаn аyının әvvәlindәn ахırınа kimi bu duаnı охuyun”.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم

يا عَلِيُّ يا عَظيمُ يا غَفُورُ يا رَحيمُ اَنْتَ الرَّبُّ الْعَظيمُ

اَلَّذي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ

 وَهذا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهْ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ

 وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذي فَرَضْتَ صِيامَهُ عَلَيَّ 

وَهُوَ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي اَنْزَلْتَ فيهِ الْقُرْآنَ، هُدىً لِلنّاسِ وَبَيِّنات مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانَ

 وَجَعَلْتَ فيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَجَعَلْتَها خَيْراً مِنْ اَلْفِ شَهْر

 فَيا ذَا الْمَنِّ وَلا يُمَنُّ عَلَيْكَ

 مُنَّ عَلَيَّ بِفَكاكِ رَقَبَتي مِنَ النّارِ فيمَنْ تَمُنَّ عَلَيْهِ،

 وَاَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ

DUANIN OXUNUŞU

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.

Ya əliyyu, ya əzim. Ya ğəfuru, ya rəhim. Əntərrəbbul-əzim. Əlləzi ləysə kəmislihi şəy. Və huvəs-səmiul bəsir. Və haza şəhrun əzzəmtəhu və kərrəmtəhu və şərrəftəhu və fəzzəltəhu ələşşuhur. Və huvəş-şəhrulləzi fərəztə siyaməhu ələyy. Və huvə şəhru Rəməzan. Əlləzi ənzəltə fihil-Qiran. Hudəl-linnasi və bəyyinatin minəl-huda vəl-furqan. Və cəəltəha fihi ləylətəl-qədr. Və cəəltəha xəyrən min əlfi şəhr. Fəyazəl-mənni və la yumənnu ələyk. Munnə ələyyə bifəkaki rəqəbəti minən-nar. Fimən təmunnu ələyh. Və ədxilnil-cənnəh. Birəhmətikə ya ərhəmər-rahimin.

DUANIN TƏRCÜMƏSİ

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə!

Ey uca, ey əzəmətli, ey bağışlayan, ey rəhm edən! Sən böyük Allahsan.

Elə Allah ki, Onun bənzəri yoxdur. O, (hər şeyi) eşidən və görəndir.

Bu ay (ramazan) Sənin bütün aylardan böyük və kəramətli etdiyin, şərəfli və üstün tutduğun bir aydır.

Elə bir ay ki, onda oruc tutmağı mənə vacib etmisən.

O, Sənin insanların hidayəti üçün Quranı və haqqı batildən ayıran, doğru yola yönəldən aydın dəlilləri nazil etdiyin Ramazan ayıdır.

O (Ramazan) ayında “Qədr” gecəsini qərar verib, onu min aydan xeyirli etdin.

Ey minnət sahibi, Sənə minnət qoyulmaz.

Mənə, minnət göstərilən bəndələrinin dəstəsində əzabdan azad etməklə minnət qoy.

Məni rəhmətinlə Cənnətə daxil et, ey mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi!

RAMAZAN AYINDAN SONRA HƏR NAMAZDAN SONRA OXUNAN DUA

Kәfәmi “Misbаh” vә “Bәlәdül-Əmin”dә, Şеyх Şәhid “Mәcmuә”dә Peyğәmbәrin (s) bеlә buyurduğunu rәvаyәt еdirlәr: “Hәr kәs bu duаnı mübаrәk rаmаzаn аyındа hәr vаcib nаmаzdаn sоnrа oxusa, Аllаh-tааlа Qiyаmәt gününә kimi оnun günаhlаrını bаğışlаyаr. Duа bеlәdir:

اَللّـهُمَّ اَدْخِلْ عَلى اَهْلِ الْقُبُورِ السُّرُورَ

اَللّـهُمَّ اَغْنِ كُلَّ فَقير

اَللّـهُمَّ اَشْبِعْ كُلَّ جائِع

اَللّـهُمَّ اكْسُ كُلَّ عُرْيان

اَللّـهُمَّ اقْضِ دَيْنَ كُلِّ مَدين

اَللّـهُمَّ فَرِّجْ عَنْ كُلِّ مَكْرُوب

اَللّـهُمَّ رُدَّ كُلَّ غَريب

اَللّـهُمَّ فُكَّ كُلَّ اَسير

اَللّـهُمَّ اَصْلِحْ كُلَّ فاسِد مِنْ اُمُورِ الْمُسْلِمينَ

اَللّـهُمَّ اشْفِ كُلَّ مَريض

اللّهُمَّ سُدَّ فَقْرَنا بِغِناكَ

اَللّـهُمَّ غَيِّر سُوءَ حالِنا بِحُسْنِ حالِكَ

اَللّـهُمَّ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنا مِنَ الْفَقْرِ

اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيء قَديرٌ

DUANIN OXUNUŞU

Əllahummə, ədxil əla əhlil-quburis-surur. Əllahummə, əğni kullə fəqir. Əllahummə, əşbi kullə cai. Əllahumməksu kullə uryan. Əllahumməqzi dəynə kulli mədin. Əllahummə, fərric ən kulli məkrub. Əllahummə, ruddə kullə ğərib. Əllahummə, fukkə kullə əsir. Əllahummə, əslih kullə fasidin min umuril-muslimin. Əllahumməşfi killə məriz. Əllahummə, suddə fəqrəna biğinak. Əllahummə, ğəyyir suə halina bihusni halik. Əllahumməqzi ənnəd-dəyn və əğnina minəl-fəqr. İnnəkə əla kulli şəyin qədir.”

DUANIN TƏRCÜMƏSİ

İlahi, qəbiristan əhlinə şadlıq bəxş et! 

İlahi, bütün yoxsulları ehtiyacsız et!

İlahi, bütün acları doyuzdur!

İlahi, libası (paltarı) olmayan bütün çılpaqları (paltarsızları) geyindir!

lahi, bütün borcluların borclarını ödə!

İlahi, bütün çətinlikdə yaşayanları qəm-qüssədən xilas et!

İlahi, bütün qəribləri (öz vətənlərinə) qaytar!

İlahi, bütün əsirləri əsirlikdən qurtar!

İlahi, müsəlmanların işlərindəki bütün fəsadı islah et!

İlahi, bütün xəstələrə şəfa ver!

İlahi, Öz sərvətinlə bizim yoxsulluğumuzu aradan qaldır!

İlahi, Öz gözəl halında bizim uğursuzluğumuzu (pis hallarımızı) dəyişdir!

İlahi, bizim borclarımızı ödə və bizə yoxsulluqdan nicat ver!

Həqiqətən, Sən hər şeyə qadirsən!

 

Çap

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!